Ndihmat e dhëna gjatë muajt Janar 2019

Gjatë muajit Janar 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë: 1 (një) familjeje të Bashkisë Selenicë, banesa e të cilës është bërë e pabanueshme si pasojë e rreshqitjes së tokës. Familjeve të Bashkisë Kolonjë, banesat e të cilave janë izoluar si pasojë e reshjeve të …

Ndihmat e dhëna gjatë muajt Shkurt 2019

Gjatë muajit Shkurt 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:   60 (gjashtëdhjetë) familjeve të Bashkisë Korçë, të izoluar si pasojë e reshjeve të dëborës dhe temperaturave shumë të ulta. 1 (një) familjeje të Bashkisë Klos, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e …

Ndihmat e dhëna gjatë muajt Janar 2019

Gjatë muajit Janar 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë: 1 (një) familjeje të Bashkisë Selenicë, banesa e të cilës është bërë e pabanueshme si pasojë e rreshqitjes së tokës. Familjeve të Bashkisë Kolonjë, banesat e të cilave janë izoluar si pasojë e reshjeve të …

Lajme

Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka, vizitoi ditën e sotme familjet e prekura nga tërmeti i pak ditëve më parë në qarkun e Dibrës.   Ministrja e Mbrojtjes Olta Xhaçka, vizitoi ditën e sotme familjet e prekura nga tërmeti i pak ditëve më parë në qarkun e Dibrës. Ajo zhvilloi një sërë takimesh me familjet në …

Ndihmat e dhëna për përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, në kuadër të transparencës institucionale dhe mirëadministrimit, bën publike disa të dhëna mbi sasinë e mallrave të shpërndara me qëllim ardhjen ndihmë banorëve të prekur nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018, duke i paraqitur ato në mënyrë të thjeshtuar sipas tabelës së mëposhtme: …

Ndihmat e dhëna për përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë ditëve të para të muajit Dhjetor 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, me qëllim përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë ditëve të para të muajit Dhjetor 2017, i është përgjigjur kërkesave të Prefektëve të qarqeve Fier e Gjirokastër duke transferuar pa pagesë mallra ushqimorë e industrialë me mjetet e institucionit si më …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Nëntor 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Nëntor 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga djegiet nga zjarri dhe tërmetet, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Bashkisë Berat me artikuj ushqimorë dhe industrialë për përballimin e nevojave të 1 (një) familjeje, banesa e të …

RREGULLORE PËR HETIMIN ADMINISTRATIV TË SINJALIZIMIT DHE MBROJTJEN E KONFIDENCIALITETIT NË DPRMSH

  KREU I RREGULLA TË PËRGJITHSHME  Neni 1 Baza ligjore  Rregullorja për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit në DPRMSH, bazohet në ligjin nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”, aktet nënligjore të miratuara në bazë dhe për zbatim të tij, si dhe në Kodin e Procedurave Administrative.   Neni 2 Objekti …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Tetor 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Tetor 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga djegiet nga zjarri dhe përmbytjeve nga reshjet e shiut, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Bashkisë Librazhd me artikuj ushqimorë dhe industrialë për përballimin e nevojave të …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Gusht 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Gusht 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga djegiet nga zjarri, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Bashkisë Elbasan me artikuj ushqimorë dhe industrialë për përballimin e nevojave të 1 (një) familjeje, banesa e së cilës është …