Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Shkodër

z.Vili Vreoni – (Drejtor i komanduar)

Zona Industriale Pukë