Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 10/A/2017, datë 06/12/2017, ora 10:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin…

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 10/A/2017, datë 06/12/2017, ora 10:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 33-A/2017, datë 24/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 33-A/2017, datë 24/10/2017, ora 10:30
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 31-A/2017, datë 04/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 31-A/2017, datë 04/10/2017, ora 10:30
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 9-A/2017, datë 03/10/2017, ora 10:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin…

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 9-A/2017, datë 03/10/2017, ora 10:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Korçë Nr. Ref 10/A 2017, datë 25/09/2017, ora 11:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adrese Rruga e Mborjes, Korçë, fton konkurruesit kandidatet/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Korçë Nr. Ref 10/A 2017, datë 25/09/2017, ora 11:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 27-A/2017, datë 26/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 27-A/2017, datë 26/09/2017, ora 10:30.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 28-A/2017, datë 05/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 28-A/2017, datë 05/09/2017, ora 10:30.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 29-A/2017, datë 12/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr….

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 29-A/2017, datë 12/09/2017, ora 10:30.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 26-A/2017, datë 16/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 26-A/2017, datë 16/08/2017, ora 10:30.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjja “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me nr.ref….

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30.