Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 10/A/2017, datë 06/12/2017, ora 10:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 10/A/2017. Data e zhvillimit te ankandit: 06/12/2017, ora 10:00. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. Objekti i Shitjes: Skrap i …

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 33-A/2017, datë 24/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 33-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 24/10/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të …

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 31-A/2017, datë 04/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 31-A/2017.  1. Data e zhvillimit të ankandit: 04/10/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar …

Ankand i hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 9-A/2017, datë 03/10/2017, ora 10:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 9-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 03/10/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i …

Ankand i Hapur, DRRMSH Korçë Nr. Ref 10/A 2017, datë 25/09/2017, ora 11:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë, me adrese Rruga e Mborjes, Korçë, fton konkurruesit kandidatet/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 10 /A 2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit:  25.09.2017, ora 11:00. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur 3. Objekti i Shitjes: Mallra …

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 27-A/2017, datë 26/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 27-A/2017.  1. Data e zhvillimit të ankandit: 26/09/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe …

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 28-A/2017, datë 05/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 28-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 05/09/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të …

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 29-A/2017, datë 12/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 29-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 12/09/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm …

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 26-A/2017, datë 16/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 26-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 16/08/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të …

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjja “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me nr.ref. 23-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 09/08/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj te ndryshem te …