PLAN MASASH ORGANIZATIVE DHE ADMINISTRATIVE PËR PËRBALLIMIN E GJENDJES SË FATKEQËSISË NATYRORE TË SHKAKTUAR NGA EPIDEMIA E VIRUSIT COVID-19 NË DREJTORINË E PËRGJITHSHME TË REZERVAVE MATERIALE TË SHTETIT

26 Mars 2020 Hyrje Plani i masave organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuar nga epidemia e virusit COVID-19 bazohet në ligjin nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” dhe Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”.   Objekti i këtij plani është …

Ndihmat e dhëna për përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, në kuadër të transparencës institucionale dhe mirëadministrimit, bën publike disa të dhëna mbi sasinë e mallrave të shpërndara me qëllim ardhjen ndihmë banorëve të prekur nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018, duke i paraqitur ato në mënyrë të thjeshtuar sipas tabelës së mëposhtme: …

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar ditët e fundit nga reshjet intensive të dëborës dhe temperaturat e ulëta në të gjithë territorin e vendit ka vijuar gatishmërinë dhe u është përgjigjur në kohë të gjithë kërkesë nevojave të njësive të ndryshme vendore paraqitur sipas tabelës së mëposhtme:

Tiranë më 07.01.2017 I. Për Qendrën Tranzitore Kombëtare të Emergjencave:   EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Pako ushqimore “AFAD” pako 50/1337.5 kg DRRMSH Tiranë Gjithësej: 1337.5 kg mallra ushqimore Tiranë më 09.01.2017 I. Për Prefekturën Dibër-Bashkia Dibër, Bulqizë dhe Klos: EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Miell ton 10 DRRMSH Tiranë 2 Pako ushqimore …

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë, Bashkisë Tiranë, Drejtorisë së MZSH-së, me 4 (katër) pompa uji, për përballimin e largimit të ujrave. Bashkisë …