Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Fier

Z. Jorgo MUKAJ – Drejtor

Lagja 11 Janari – Vlorë