Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Tiranë

Z. Arjanit Lilollari – Drejtor

Rruga Rezervat e Shtetit, Lundër 1, Albania