Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë

Z. Ornildi DEMOLLARI – Drejtor

Rr. e Mborjes – 101/K – Korçë