Ndihmat e dhëna gjatë muajit Korrik 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Korrik 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga djegiet nga zjarri dhe rrëshqitjet e dheut, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Bashkisë Elbasan me artikuj ushqimorë dhe industrialë për përballimin e nevojave të 2 (dy) familjeve, banesa …

Ndihmat e dhëna gjatë muajve Janar – Shkurt 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Janar – Shkurt 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga temperaturat e ulëta dhe reshjet e dëborës, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Qendrës Kombëtare Tranzitore të Emergjencave, me artikuj ushqimorë, për ardhjen …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Nëntor 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë muajit Nëntor 2016 i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industriale, kërkesave për ndihmë si më poshtë: Bashkisë Kukës, për 1 (një) familje, banesa e të cilave është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme. Bashkisë Belsh, për 1 (një) familje, banesa e të cilës është …