Ndihmat e dhëna për përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, në kuadër të transparencës institucionale dhe mirëadministrimit, bën publike disa të dhëna mbi sasinë e mallrave të shpërndara me qëllim ardhjen ndihmë banorëve të prekur nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018, duke i paraqitur ato në mënyrë të thjeshtuar sipas tabelës së mëposhtme:

Emërtimi Njësia Sasia Gjendje në
1 Pako ushqimore pako 820 DRRMSH Tiranë
2 Batanije copë 100 DRRMSH Tiranë
3 Krevate copë 100 DRRMSH Tiranë
4 Çadra copë 74 DRRMSH Durrës
5 Çizme palë 100 DRRMSH Tiranë
6 Detergjent copë 400 DRRMSH Tiranë
7 Sapunë copë 4000 DRRMSH Tiranë
8 Ujë 0.5 L copë 311 DRRMSH Tiranë
9 Qese emergjente copë 800 DRRMSH Tiranë
10 Thasë rëre copë 12000 DRRMSH Pukë

Author: Vili Vreoni