Ndihmat e dhëna për përballimin e situatave emergjente të shkaktuara nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, në kuadër të transparencës institucionale dhe mirëadministrimit, bën publike disa të dhëna mbi sasinë e mallrave të shpërndara me qëllim ardhjen ndihmë banorëve të prekur nga reshjet e shumta të shiut gjatë muajit Mars 2018, duke i paraqitur ato në mënyrë të thjeshtuar sipas tabelës së mëposhtme: […]

më shumë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar ditët e fundit nga reshjet intensive të dëborës dhe temperaturat e ulëta në të gjithë territorin e vendit ka vijuar gatishmërinë dhe u është përgjigjur në kohë të gjithë kërkesë nevojave të njësive të ndryshme vendore paraqitur sipas tabelës së mëposhtme:

Tiranë më 07.01.2017 I. Për Qendrën Tranzitore Kombëtare të Emergjencave:   EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Pako ushqimore “AFAD” pako 50/1337.5 kg DRRMSH Tiranë Gjithësej: 1337.5 kg mallra ushqimore Tiranë më 09.01.2017 I. Për Prefekturën Dibër-Bashkia Dibër, Bulqizë dhe Klos: EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Miell ton 10 DRRMSH Tiranë 2 Pako ushqimore […]

më shumë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë, Bashkisë Tiranë, Drejtorisë së MZSH-së, me 4 (katër) pompa uji, për përballimin e largimit të ujrave. Bashkisë […]

më shumë