Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë,

  • Bashkisë Tiranë, Drejtorisë së MZSH-së, me 4 (katër) pompa uji, për përballimin e largimit të ujrave.
  • Bashkisë Tiranë, Qendra Tranzitore Tufinë, me artikuj ushqimorë dhe industrialë, për ardhjen në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet.
  • Bashkisë Kamëz, me artikuj ushqimorë dhe për ardhjen në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet.
  • Shtëpisë së Pushimit të Ministrisë së Punëvë të Brendshme, Durrës, me artikuj ushqimorë dhe industrialë, për ardhjen në ndihmë të familjeve të akomoduara pranë këtyre ambienteve.
  • Bashkisë Tiranë, Njësia Administrative Nr.11, me artikuj ushqimorë dhe industrialë si, për ardhjen në ndihmë të familjeve të prekura nga përmbytjet.

Author: tdbsupport