Ndihma shoqerore, subvenicioneve te dhena nga AP

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit për periudhën Korrik 2023 – Shkurt 2024, në përmbushje të misionit të saj, u ka ardhur në ndihmë familjeve në nevojë të cilat janë prekur nga fatkeqësi të ndryshme natyrore, përkatësisht; Në total janë hartuar 34 Urdhra për dhënie ndihme për 2926 familje në 7 Qarqe  (Kukës, …

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar ditët e fundit nga reshjet intensive të dëborës dhe temperaturat e ulëta në të gjithë territorin e vendit ka vijuar gatishmërinë dhe u është përgjigjur në kohë të gjithë kërkesë nevojave të njësive të ndryshme vendore paraqitur sipas tabelës së mëposhtme:

Tiranë më 07.01.2017 I. Për Qendrën Tranzitore Kombëtare të Emergjencave:   EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Pako ushqimore “AFAD” pako 50/1337.5 kg DRRMSH Tiranë Gjithësej: 1337.5 kg mallra ushqimore Tiranë më 09.01.2017 I. Për Prefekturën Dibër-Bashkia Dibër, Bulqizë dhe Klos: EMËRTIMI NJËSIA SASIA GJENDJE NË 1 Miell ton 10 DRRMSH Tiranë 2 Pako ushqimore …

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, gjatë situatës kritike të krijuar nga reshjet intensive të shiut të datës 07.08.11.2016 ka vijuar gadishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industrial, kërkesave për ndihmë, Bashkisë Tiranë, Drejtorisë së MZSH-së, me 4 (katër) pompa uji, për përballimin e largimit të ujrave. Bashkisë …