Ndihmat e dhëna gjatë muajt Mars 2019

Gjatë muajit Mars 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:

 1. Qëndrës Rezidenciale të Zhvillimit, Bashkia Korçë, në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara.
 2. 2 (dy) familjeve të Bashkisë Kukës, banesa e të cilave është dëmtuar si pasojë e djegies.
 3. 1 (një) familjeje të Bashkisë Mirditë, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 4. 6 (gjashtë) familjeve të Bashkisë Mat, banesat e të cilave janë dëmtuar si pasojë e djegies nga zjarri.
 5. 1 (një) familjeje të Bashkisë Kurbin, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 6. 1 (një) familjeje të Bashkisë Dibër, banesa e të cilës është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme.

Ndihmat e dhëna gjatë muajt Mars 2019

Gjatë muajit Mars 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:

 1. Qëndrës Rezidenciale të Zhvillimit, Bashkia Korçë, në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara.
 2. 2 (dy) familjeve të Bashkisë Kukës, banesa e të cilave është dëmtuar si pasojë e djegies.
 3. 1 (një) familjeje të Bashkisë Mirditë, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 4. 6 (gjashtë) familjeve të Bashkisë Mat, banesat e të cilave janë dëmtuar si pasojë e djegies nga zjarri.
 5. 1 (një) familjeje të Bashkisë Kurbin, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 6. 1 (një) familjeje të Bashkisë Dibër, banesa e të cilës është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme.

Ndihmat e dhëna gjatë muajt Mars 2019

Gjatë muajit Mars 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:

 1. Qëndrës Rezidenciale të Zhvillimit, Bashkia Korçë, në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara.
 2. 2 (dy) familjeve të Bashkisë Kukës, banesa e të cilave është dëmtuar si pasojë e djegies.
 3. 1 (një) familjeje të Bashkisë Mirditë, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 4. 6 (gjashtë) familjeve të Bashkisë Mat, banesat e të cilave janë dëmtuar si pasojë e djegies nga zjarri.
 5. 1 (një) familjeje të Bashkisë Kurbin, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 6. 1 (një) familjeje të Bashkisë Dibër, banesa e të cilës është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme.

Ndihmat e dhëna gjatë muajt Mars 2019

Gjatë muajit Mars 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:

 1. Qëndrës Rezidenciale të Zhvillimit, Bashkia Korçë, në ndihmë të personave me aftësi të kufizuara.
 2. 2 (dy) familjeve të Bashkisë Kukës, banesa e të cilave është dëmtuar si pasojë e djegies.
 3. 1 (një) familjeje të Bashkisë Mirditë, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 4. 6 (gjashtë) familjeve të Bashkisë Mat, banesat e të cilave janë dëmtuar si pasojë e djegies nga zjarri.
 5. 1 (një) familjeje të Bashkisë Kurbin, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e djegies.
 6. 1 (një) familjeje të Bashkisë Dibër, banesa e të cilës është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme.