Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 8A/2017, datë 04/07/2017, ora 11:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 8A/2017. Data e zhvillimit te ankandit: 04/07/2017, ora 11:00. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara të …

Ankand i Hapur, DRRMSH Mat Nr. Ref. 4A/2017, datë 18.07.2017, ora 11:00

Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Mat, me adresë Lagja Partizani Burrel, fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr.Ref.4A/2017. Data e zhvillimit te ankandit : 18.07.2017, ora 11:00. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara nga organet administrative …

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref. 3A/2017, datë 03.07.2017, ora 11:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Zona Industriale, SMT, Pukë, fton konkurruesit, kandidatët/ofertuesit, të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr.Ref. 3A/2017.   Data e zhvillimit te ankandit: 03.07.2017, ora 11:00. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Ankand publik i hapur Objekti i Shitjes: Artikuj ushqimorë kafe kokërr e papjekur …

Ndihmat e dhëna gjatë muajve Janar – Shkurt 2017

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë periudhës Janar – Shkurt 2017 dhe situatave kritike të krijuara nga temperaturat e ulëta dhe reshjet e dëborës, ka vijuar gatishmërinë dhe i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimorë dhe industrialë, kërkesave për ndihmë të: Qendrës Kombëtare Tranzitore të Emergjencave, me artikuj ushqimorë, për ardhjen …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Nëntor 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë muajit Nëntor 2016 i është përgjigjur në kohë me mallra ushqimore dhe industriale, kërkesave për ndihmë si më poshtë: Bashkisë Kukës, për 1 (një) familje, banesa e të cilave është dëmtuar dhe bërë e pabanueshme. Bashkisë Belsh, për 1 (një) familje, banesa e të cilës është …

Ndihmat e dhëna gjatë muajit Tetor 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë muajit Tetor 2016 i është përgjigjur në kohë me mallra industriale e ushqimore kërkesave për ndihmë si më poshtë: Bashkisë Tropojë, për 2 (dy) familje, banesa e të cilave është bërë e pabanueshme për shkak të djegies nga zjarri. Bashkisë Elbasan, për 1 (një) familje, banesa …

Ndihmat e dhëna gjatë muajve Janar – Shtator 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë muajve Janar – Shtator 2016 i është përgjigjur me ndihmw, me mallra industriale e ushqimore 702 familjeve dhe 13 Institucioneve Shtetërore. Pwrkatwsisht, me rreth 84 134 kg mallra ushqimore, 4 261 copë mallra industriale, me 350 kg detergjent larws dhe 12 thasë me rroba të përdorura, …