Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref. 24A/2017, datë 23.08.2017, ora 11:00.

 Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë: “Zona industriale, SMT, Pukë”, fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr.Ref.24A/2017. Data e zhvillimit te ankandit: 23.08.2017, ora 11:00 AM. Lloji i Procedurës standarde te ankandit: Ankand publik i hapur. Objekti i Shitjes:“Skrap i përfituar nga mjete motorrike […]

më shumë

Ankand i Hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 8/A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 8/A/2017.  1. Data e zhvillimit te ankandit: 03/08/2017, ora 10:00. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: […]

më shumë

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 23-A/2017.  1. Data e zhvillimit te ankandit: 09/08/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe konfiskuar […]

më shumë

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 6A/2-2017, datë 25/07/2017, ora 13:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 6A/2-2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 25/07/2017, ora 13:00. 2. Lloji i Procedurës standarde te ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara të […]

më shumë

Ankand i Hapur, DRRMSH Mat Nr. Ref. 4A/2017, datë 18.07.2017, ora 11:00

Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Mat, me adresë Lagja Partizani Burrel, fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr.Ref.4A/2017. Data e zhvillimit te ankandit : 18.07.2017, ora 11:00. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur Objekti i Shitjes: Mallra të konfiskuara nga organet administrative […]

më shumë