Posted in LAJME Njoftime

URDHËR NR 38, DATË 12.05.2020 PËR RREGULLOREN TIP

PËR MARRJEN E MASAVE ORGANIZATIVE PËR USHTRIMIN E VEPRIMTARISË SË INSTITUCIONEVE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE GJATË GJENDJES SË EPIDEMISË SË SHKAKTUAR NGA COVID-19

Continue Reading... URDHËR NR 38, DATË 12.05.2020 PËR RREGULLOREN TIP