Ndihmat e dhëna gjatë muajit Shkurt 2019

Gjatë muajit Shkurt 2019 DPRMSH u ka ardhur në ndihmë me mallra ushqimorë dhe industrialë familjeve/institucioneve shtetërore si më poshtë:

 

  1. 60 (gjashtëdhjetë) familjeve të Bashkisë Korçë, të izoluar si pasojë e reshjeve të dëborës dhe temperaturave shumë të ulta.
  2. 1 (një) familjeje të Bashkisë Klos, banesa e të cilës është dëmtuar si pasojë e reshjeve të shumta të dëborës.
  3. Agjencisë Kombëtare të Bregdetare për t’i përdorur në kuadër të projekteve që synojnë zhvillmin e një turizmi të qëndrueshëm.

Author: Vili Vreoni