Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Në përputhje me nenin 8 të Ligjit nr.119/2014 “Për të Drejtën e Informimit” gjeni Regjistrin e kërkesave dhe përgjigjeve, ku pasqyrohen të gjitha kërkesat për informim dhe informacionet e dhëna në përgjigje të tyre. Ky regjistër do të përditësohet çdo 3 muaj dhe do të jetë në përputhje me standardin e vendosur nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave.

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve

Nr. Data e kërkesave Objekti i kërkesës Data e përgjigjes Përgjigje Mënyra e përfundimit të kërkesës Tarifa
1. 05.01.2021 Kërkesë për ndihmë 50 familje në Bashkinë Tropojë 11.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
2. 05.01.2021 Kërkesë për ndihmë 53 familje në Bashkinë Kukës 11.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
3. 05.01.2021 Kërkesë për Mbështetje ——- ——— ——– ——
4. 06.01.2021 Kërkesë për mbështetje emergjente.

Prefektura e Qarkut Shkodër

07.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
5. 07.01.2021 Kërkesë për mbështetje me materiale industriale dhe orendi. Prefektura e Qarkut Dibër ——— ——– ——— ———
6. 08.01.2021 Kërkesë për mbështetje. Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Pukë 12.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
7. 09.01.2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Mirditë, Lezhë, Kurbin. Prefektura e Qarkut Lezhë 09.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
8. 09.01.2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Durrës, Bashkia Krujë, Shijak. Prefektura e Qarkut Durrës 09.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
9. 11.01.2021 Kërkesë për mbështetje. Bashkia Rrogozhinë —– ——- —– —-
10. 18.01.2021 Kërkesë për 100 pako ushqimore, Bashkia Fushë Arrëz. 20.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
11. 19.01.2021 Kërkesë për ushqime për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarkut Tiranë 20.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
12. 21.01.2021 Shoqëria “GORA” 2004 Sh.p.k Kërkesë për marrje me qera të agjencisë Velçan Mokër. 22.01.2021 Kthim përgjigje    
13. 21.01.2021 Kërkesë për ndihmë për z. Qerim Hasandocaj. Prefektura e Qarkut Kukës 25.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
14. 21.01.2021 Kërkesë për ndihmë për 30 familje të bashkisë Has. Prefektura e Qarkut Kukës. ——- —— —– ——
15. 25.01.2021 Kërkesë për ndihmë për z. Azem Rr. Sefolli. Prefektura e Qarkut Kukës 27.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
16. 25.01.2021 Kërkesë për ndihma. Prefektura e Qarkut Durrës 25.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
17. 27.01.2021 Kërkesë për ti ardhur në ndihmë Bashkisë Kurbin . Prefektura e Qarkut Lezhë 28.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
18. 28.01.2021 Kërkesë për bazë materiale. Bashkia Rrogozhinë. —- —- —- —-
19. 29.01.2021 Kërkesë për ndihmë z. Petrit Bala. 29.01.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
20. 01.02.2021 Kërkesë për mbështetje 6 familje në Bashkinë Librazhd. Prefektura e Qarkut Elbasan 02.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
21. 02.02.2021 Kërkesë për bazë materiale. Bashkia Rrogozhinë 12.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
22. 09.02.2021 Kërkesë për mbështetje për Bashkinë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 12.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
23. 02.02.2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Peqin. Prefektura e Qarkut Elbasan 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
24. 03.02.2021 Kërkesë për mbështetje familjeve në njësinë administrative Lis, Rukaj, Burrel dhe Ulëz. Prefektura e Qarkut Dibër 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
25. 03.02.2021 Kërkesë për mbështetje për bashkinë Durrës. Prefektura e Qarkut Durrës 03.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
26. 04.02.2021 Kërkesë për ushqime për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarkut Tiranë 08.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme    
27. 05.02.2021 Kërkesë për vërtetim për efekt pensioni. Z. Agim Lila 23.02.2021 Vërtetim për punësim.

Vërtetim mbi bazën e vlerësueshme.

Vërtetim për periudhën e shërbimit në funksion apo detyrë për efekt pensioni suplementar.

Vërtetim page referuese për efekt përfitimi pensioni shtetëror suplementar.

 

   
28. 12.02.2021 Kërkesë urgjente familjes së z. Petrit Abazit. Bashkia Fushë Arrëz. 16.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
29. 12.02.2021 Kërkesë për ndihmë humanitare. Bashkia Rrogozhinë. —– —– —-
30. 15.02.2021 Kërkesë për Bashkinë Rrogozhinë. Prefektura e Qarku Tiranë 01.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
31. 15.02.2021 Kërkesë për të ardhur në ndihmë familjeve të bashkisë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 15.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
32. 15.02.2021 Kërkesë për bazë ushqimore për bagëti. Prefektura e Qarkut Shkodër 22.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
33. 16.02.2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë familjeve në Bashkinë e Malësisë së Madhe. Prefektura e Qarkut Shkodër 16.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
34. 17.02.2021 Kërkesë për mbështetje. Prefektura e Qarkut Dibër 17.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
35. 17.02.2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Vau i Dejes. Prefektura e Qarkut Shkodër. —– —— —- —-
36. 22.02.2021 Kërkesë për ndihmë familjeve të Bashkisë Has. Prefektura e Qarkut Kukës 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
37. 24.02.2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë familjeve të Bashkisë së Tropojës. Prefektura e Qarkut Kukës 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
38. 25.02.2021 Kërkesë për mbështetje familjeve Sula dhe Dehori. Prefektura e Qarkut Dibër 26.02.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
39. 02.03.2021 Kërkesë për mbështetje për Spitalin Rajonal Shkodër. Prefektura e Qarkut Shkodër 09.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
40. 02.03.2021 Instituti i Sigurimeve Shoqërore. Kërkesë për konfirmim për kontribut suplemantar. 20.04.2021 Kthim përgjigje.    
41. 02.03.2021 Kërkesë për mbështetje Bashkia Vau i Dejes. Prefektura e qarkut Shkodër 09.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
42. 10.03.2021 Kërkesë për ndihmë emergjente e z. F. Shakolli. Prefektura e qarkut Korçë 10.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
43. 19.03.2021 Kërkesë për informacion për statusin e dy mjeteve Skoda AA 395 LZ dhe Volkswagen AA 201 NJ. “EURO PARTNERS” 26.03.2021 Kthim përgjigje.    
44. 23.03.2021 Për të ardhur në ndihmë familjes së Ndoc Lleshi. Bashkia Pukë 02.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
45. 25.03.2021 Kërkesë për mbështetje familjes së z. Ilmi  Zepaj. Prefektura e Qarkut Dibër 29.03.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
46. 30.03.2021 Kërkesë për çadra strehimi. Prefektura e Qarkut Berat 02.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
48. 26.03.2021 Kërkesë për mallra industriale. Bashkia Mat —— ——– ——- ——-
49. 31.03.2021 Kërkesë për mbështetje 13 familje të Bashkisë Mat. Prefektura e Qarkut Dibër 07.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
50. 01.04.2021 Kërkesë për mbështetje. Prefektura e Qarkut Dibër 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
51. 02.04.2021 Kërkesë për mbështetje për familjen e z. Shyqyri Çota. Prefektura e Qarkut Elbasan 07.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
52. 06.04.2021 Kërkesë për materiale industriale për 3 familje në Bashkinë Tiranë. Prefektura e Qarkut Tiranë 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
53. 07.04.2021 Kërkesë për ndihmë familjes së z. Rapo dhe z. Sinani. Prefektura e Qarkut Berat 08.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
54. 14.04.2021 Kërkesë për tu ardhur në ndihmë disa familjeve. Prefektura e Qarkut Kukës 27.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
+55. 15.04.2021 Kërkesë për ndihmë 100 familjeve ne Bashkinë Kukës. Prefektura e Qarkut Kukës 27.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
56. 22.04.2021 Kërkesë për mbështetje familjes së z. Feruzan Zeneli. Prefektura e Qarkut Elbasan 28.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
57. 23.04.2021 Kërkesë për ndihmë familjeve të z. Haki Zllami. Prefektura e Qarkut Kukës. 28.04.2021 Urdhër për dhënie ndihme.    
58. 29.04.2021 Ankesë nga operatori ekonomik i-Fire 04.05.2021 Vendim    
59. 29.04.2021 Ankesë nga operatori ekonomik VICTORIA – AL 04.05.2021 Vendim    
60. 15.05.2021 Kërkesë për informacion nga Partia Demokratike 14.06.2021 Kthim përgjigje