REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

DPRMSH
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifat
1 05.05.2015 Kërkesë për privatizim Depo Mborje (z. Fiqiri Venxha) 07.05.2015 Përfunduar Nuk ka
2 11.05.2015 Kërkesë për marrje me qera Agjencinë Shijon (Conalb shpk) 13.05.2015 Përfunduar Nuk ka
3 28.05.2015 Kërkesë për automjete SHKIZH (e deleguar nga MPB) 08.06.2015 Përfunduar Nuk ka
4 08.06.2015 Kërkesë për marrje me qera Agjencinë Labinot (Pisha shpk) 11.06.2015 Deleguar DRRMSH Elbasan Nuk ka
5 08.06.2015 Kërkesë për marrje me qera Agjencinë Labinot (K.Korra) 11.06.2015 Deleguar DRRMSH Elbasan Nuk ka
6 08.06.2015 Kërkesë e z.S. Lacka për trajtim (e deleguar nga MPB) 08.06.2015 Deleguar DRRMSH Durrës Nuk ka
7 01.06.2015 Kërkesë për ndihmë komuna Sllovë Pref. Dibër 08.06.2015 Përfunduar Nuk ka
8 15.06.2015 Kërkesë për ndihmë emergjente Pref.Shkodër 18.06.2015 Përfunduar Nuk ka
9 15.06.2015 Kërkesë për ndihmë emergjente Komuna Lekëbibaj Tropojë   Nuk ka përfunduar Nuk ka
10 18.06.2015 Kërkesë për ndihmë emergjente për Q. Memaliaj   Pref. Gjirokastër 18.06.2015 Përfunduar Nuk ka
11 19.06.2015 Kërkesë për mbështetje Prefektura Elbasan 26.06.2015 Përfunduar Nuk ka
12 24.06.2015 Kërkesë për mbështetje Komuna Orosh/ Mirditë   Nuk ka përfunduar Nuk ka
13 29.06.2015 Kërkesë për ndikim peshash Behasë sh.p.k/ Shijak 01.07.2015 Përfunduar Nuk ka
14 03.07.2015 Kërkesë e ANSARA shpk për ambiente me qira, dërguar nga MZHETTS 06.07.2015 Përfunduar Nuk ka
15 20.07.2015 Kërkesë për mbështetje për O. Zhabina , nga Prefektura Elbasan 20.07.2015 Përfunduar Nuk ka
16 23.07.2015 Kërkesë e Rozafa shpk për marrje të ambjenteve me qira, dërguar nga MZHETTS 24.07.2015 Përfunduar Nuk ka
17 30.07.2015 Kërkesë për ndihma humanitare nga Spitali Rajonal Vlorë 03.08.2015 Përfunduar Nuk ka
18 03.08.2015 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura e Qarkut Korçë 03.08.2015 Përfunduar Nuk ka
19 03.08.2015 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura e Qarkut Kukës 04.08.2015 Përfunduar Nuk ka
20 17.08.2015 Kërkesë për objekt me qira SA-GA-MAT shpk 20.08.2015 Përfunduar Nuk ka
21 18.08.2015 Kërkesë për ndihma nga Prefektura Berat 20.08.2015 Përfunduar Nuk ka
22 26.08.2015 Kërkesë e deleguar nga DRRMSH Vlorë lidhur me kërkesën e tre subjekteve për rinovimin e kontratës së qerasë për ambientet e mara me qira në Agjencitë Vlorë 26.08.2015 E pa përfunduar Nuk ka
23 09.09.2015 Kërkesë për automjete me qira “Montessori Albani”   E pa përfunduar  
24 19.09.2015 Kërkesë për zbatimin e vendimit nr. 4281 datë 28.07.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, nga Av. Evrikli Sheri 18.09.2015 Përfunduar Nuk ka
25 29.09.2015 Kërkesë për plotësim të formularit të pagave F. Tomori   E pa përfunduar  
26 29.09.2015 Kërkesë për dokumentacion nga Isud Duka 01.10.2015 Përfunduar Nuk ka
27 05.10.2015 Kërkesë për dokumentacion nga Demo Muhaj, drejtuar DRRMSH Tiranë, DPRMSH për dijeni      
28 13.01.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Njësia Administrative Kashar 22.01.2016 Përfunduar Nuk ka
29 14.01.2016 Kërkesë për pajisje me dokumentacion 14.01.2016 Përfunduar Nuk ka
30 14.01.2016 Kërkesë për vërtetim punësimi 21.01.2016 Përfunduar Nuk ka
31 15.01.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Bashkia Gramsh 22.01.2016 Përfunduar Nuk ka
32 15.01.2016 Kërkesë për bashkëpunim për zhvillimin e ankandeve 05.02.2016 Përfunduar Nuk ka
33 19.01.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Bashkia Librazhd 21.01.2016 Përfunduar Nuk ka
34 19.01.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura Elbasan 22.01.2016 Përfunduar Nuk ka
35 29.01.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura Tiranë 29.01.2016 Përfunduar Nuk ka
36 01.02.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Bashkia Kavajë 02.02.2016 Përfunduar Nuk ka
37 02.02.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura Tiranë 02.02.2016 Përfunduar Nuk ka
38 03.02.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Prefektura Elbasan 05.02.2016 Përfunduar Nuk ka
39 08.02.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Njësia Administrative Tropojë 10.02.2016 Përfunduar Nuk ka
40 15.03.2016 Kërkesë për kryerjen e praktikës mësimore Fakulteti I Shkencave Sociale 15.03.2016 Përfunduar Nuk ka
41 18.03.2016 Kërkesë për kryerjen e praktikës mësimore Fakulteti Ekonomik UT 18.03.2016 Përfunduar Nuk ka
42 18.03.2016 Kërkesë për kryerjen e praktikës mësimore Fakulteti I Shkencave Sociale 18.03.2016 Përfunduar Nuk ka
43 21.03.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Bashkia Librazhd 21.03.2016 Përfunduar Nuk ka
44 04.04.2016 Kërkesë për ndihma humanitare nga Bashkia Kukës 04.04.2016 Përfunduar Nuk ka
45 04.04.2016 Kërkesë vërtetim punësimi 04.04.2016 Përfunduar Nuk ka
46 07.04.2016 Kërkesë për mbështetje, Prefektura Elbasan 12.04.2016 Përfunduar Nuk ka
47 11.04.2016 Kërkesë për ndihma, Prefektura Berat 13.04.2016 Përfunduar Nuk ka
48 13.04.2016 Kërkesë për vërtetim page për efekt pensioni, R. Godella   Pa Përfunduar Nuk ka
49 15.04.2016 Kërkesë për ndihma, Bashkia Fushë Arrëz   Pa Përfunduar Nuk ka
50 27.04.2016 Kërkesë për ndihma, Prefektura Kukës 29.04.2016 Përfunduar Nuk ka
51 27.04.2016 Kërkesë për ndihma, Prefektura Kukës 29.04.2016 Përfunduar Nuk ka
52 23.04.2016 Kërkesë për vënie në dispozicion VKM, R. Islami 04.05.2016 Përfunduar Nuk ka
53 05.05.2016 Kërkesë për dokumentacion, A. Dibra   Pa Përfunduar Nuk ka
54 09.06.2016 Kërkesë për ndihmë humanitare Bashkia Has-Kukës 13.06.2017 Përfunduar Nuk ka
55 04.07.2016 Kërkesë për ndihmë humanitare  Prefektura Kukës 04.07.2016 Pa Përfunduar Nuk ka
56 04.07.2016 Kërkesë për artikuj të ndryshëm Shërbimi Social Shtetëror 04.07.2016 Pa Përfunduar Nuk ka
57 04.07.2016 Kërkesë ndihme Prefektura Kukës   Pa Përfunduar Nuk ka
58 04.07.2016 Kërkesë për ndihmë nga Njësia Administrative Bytyç 26.08.2016 Përfunduar Nuk ka
59 11.07.2016  Kërkesë për mbështetje me bazë materiale Prefektura Gjirokaster 21.07.2016 Përfunduar Nuk ka
60 11.07.2016 Kërkesë për informacion për një objekt depo Bashkia Fusharrës 20.07.2016 Përfunduar Nuk ka
61 26.07.2016 Kërkesë për mbështetje Prefektura Elbasan 29.07.2016 Përfunduar Nuk ka
62 26.07.2016 Kërkesë për bashkëpunim nga Prefektura Vlorë 29.07.2016 Përfunduar Nuk ka
63 26.07.2016 Kërkesë për shërbim Mirëmbajtje Program ISD Tiranë 30.09.2016 Përfunduar Nuk ka
64 27.07.2016 Kërkesë pëe mbështetje Prefektura Elbasan 09.12.2016 Përfunduar Nuk ka
65 29.07.2016 Kërkesë për transferim mallrash Spitali Vlorë 15.08.2016 Përfunduar Nuk ka
66 15.08.2016 Kërkesë për bazë materiale Bashkia Vlorë 18.08.2016 Përfunduar Nuk ka
67 17.08.2016 Kërkesë për dhënie ndihme materiale Prefektura Kukës 18.08.2016 Përfunduar Nuk ka
68 19.08.2016 Kërkesë për ndihmë materiale Prefektura Dibër 22.08.2016 Përfunduar Nuk ka
69 29.08.2016 Kërkesë për pajisje me çadër Prefektura Dibër 30.08.2016 Përfunduar Nuk ka
70 23.09.2016 Kërkesë për marrje me qira nga Shoqata Rozafa   Pa Përfunduar Nuk ka
71 28.09.2016 Kërkesë për marrje me qira nga Shoqata Rozafa 11.10.2016 Përfunduar Nuk ka
72 17.10.2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Kukës 05.12.2016 Përfunduar Nuk ka
73 31.10.2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Kukës për një familje 02.11.2016 Përfunduar Nuk ka
74 03.11.2016 Kërkesë për mbështetje një familjeje Prefektura Elbasan 07.11.2016 Përfunduar Nuk ka
75 08.11,2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Tiranë   Pa Përfunduar Nuk ka
76 10.11.2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Tiranë   Pa Përfunduar Nuk ka
77 14.11.2016 Kërkesë për ndihmë Bashkia Krujë 14.11.2016 Përfunduar Nuk ka
78 21.11.2016 Kërkesë për ndihmë Bashkia Kukës 21.11.2016 Përfunduar Nuk ka
79 21.11.2016 Kërkesë për Vërtetim Page korrik 1994 – maj 1996 02,12.2016 Përfunduar Nuk ka
80 23.11.2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Tiranë 23.11.2016   Nuk ka
81 22.11.2016 Kërkeë për artikuj ushqimorë dhe industrialë Bashkia Fusharrës 23.11.2016 Përfunduar Nuk ka
82 02.12.2016 Kërkesë për ndihmë Prefektura Kukës   Pa Përfunduar Nuk ka
83 19.12.2016 Kërkeë për ndihmë për 20 familje të Njësisë Administrative Lurë Bashkia Dibër   Pa Përfunduar Nuk ka
84 21.12.2016 Kbrkesë për 6 çadra Prefektura Fier   Pa Përfunduar Nuk ka
85 23.12.2016 Kërkesë për ndihmë Bashkia Patos   Pa Përfunduar Nuk ka
86 23.12.2016 Kërkesë për mbështetje Prefektura Elbasan 27.12.2016 Përfunduar Nuk ka
87 27.12.2016 Kërkesë për ndihmë Bahkia Kamës 27.12.2016 Përfunduar Nuk ka
88 04.01.2017 Kërkesë për vërtetim periudhe punësimi 11.01.2017 Përfunduar Nuk ka
89 06.01.2017 Kërkesë për ndihmë si pasojë e reshjeve Prefektura Dibër 09.01.2017 Përfunduar Nuk ka
90 07.01.2017 Kërkesë për ndihmë emergjente Prefektura Tiranë 07.01.2017 Përfunduar Nuk ka
91 09.01.2017 Kërkesë për ndihmë emergjente Prefektura Gjirokastër 09.01.2017 Përfunduar Nuk ka
92 09.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Kukës, Dibër 09.01.2017 Përfunduar Nuk ka
93 10.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Shkodër 10.01.2017 Përfunduar Nuk ka
94 10.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Librazhd 10.07.2017 Përfunduar Nuk ka
95 10.01.2017 Kërkesë për mbështetje Bashkia Belsh 11.01.2017 Përfunduar Nuk ka
96 10.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Lezhë, Mirditë,Kurbin 17.01.2017 Përfunduar Nuk ka
97 11.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Kavajë 16.01.2017 Përfunduar Nuk ka
98 11.07.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Pukë 11.01.2017 Përfunduar Nuk ka
99 12.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Kukbs Bashkia Tropojë 23.01.2017 Përfunduar Nuk ka
100 13.01.2017 Kërkesë për furnizim Prefektura Korçë 17.01.2017 Përfunduar Nuk ka
101 13.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Shkodër   Përfunduar Nuk ka
102 13.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Pukë 26.01.2017 Përfunduar Nuk ka
103 16.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Dibër 17.01.2017 Përfunduar Nuk ka
104 16.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Shkodër      
105 16.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Fushë-Arrës      
106 18.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Kukës 26.01.2017 Përfunduar Nuk ka
107 19.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Shkodër 19.01.2017 Përfunduar Nuk ka
108 20.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Gjirokastër 20.01.2017 Përfunduar Nuk ka
109 23.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Tepelenë 23.01.2017 Përfunduar Nuk ka
110 24.01.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Dibër 24.01.2017 Përfunduar Nuk ka
111 31.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Prrenjas 31.01.2017 Përfunduar Nuk ka
112 31.01.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Librazhd 31.01.2017 Përfunduar Nuk ka
113 02.02.2017 Kërkesë për vërtetim për punësim 07.02.2017 Përfunduar Nuk ka
114 02.02.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 06.02.2017 Përfunduar Nuk ka
115 03.02.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Shkodër      
116 03.02.2017 Kërkesë për bazë materiale Agjensia Kombëtare e Bregdetit 21.02.2017 Përfunduar Nuk ka
117 09.02.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Belsh Prefektura e Qarkut Elbasan 15.02.2017 Përfunduar Nuk ka
118 09.02.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Librazhd Prefektura e Qarkut Elbasan 10.02.2017 Përfunduar Nuk ka
119 09.02.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Tropojë      
120 13.02.2017 Kërkesë për bashkëpunim Bashkia Tiranë 15.02.2017 Përfunduar Nuk ka
121 13.02.2017 Kërkesë për vërtetim page 20.02.2017 Përfunduar Nuk ka
122 16.02.2017 Kbrkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 20.02.2017 Përfunduar Nuk ka
123 17.02.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura Elbasan 21.02.2017 Përfunduar Nuk ka
124 17.02.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e Qarkut Kukës 22.02.2017 Përfunduar Nuk ka
125 21.02.2017 Kërkese për ndihmë Prefektura e  Qarkut Elbasan 22.02.2017 Përfunduar Nuk ka
126 22.02.2017 Kërkesë për dorëzim mjetesh Prefektura e Qarkut Kukës 24.02.2017 Përfunduar Nuk ka
127 22.02.2017 Kërkesë për vërtetim page 24.02.2017 Përfunduar Nuk ka
128 06.03.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura Elbasan 09.03.2017 Përfunduar Nuk ka
129 06.03.2017 Kërkesë për mjete dhe mallra Bashkia Kolonjë 15.03.2017 Përfunduar Nuk ka
130 29.03.2017 Kërkesë për vërtetim page 04.04.2017 Përfunduar Nuk ka
131 06.04.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Shkodër 10.04.2017 Përfunduar Nuk ka
132 11.04.2017 Kërkesë për Vërtetim periudhe punësimi K.Jorgo 19.04.2017 Përfunduar Nuk ka
133 12.04.2017 Kërkesë për çadra Bashkia Mirditë 12.04.2017 Përfunduar Nuk ka
134 20.04.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Dibër 24.04.2017 Përfunduar Nuk ka
135 21.04.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Dibër 25.04.2017 Përfunduar Nuk ka
136 24.04.2017 Kërkesë për  ndihmë Bashkia Mallakastër 25.04.2017 Përfunduar Nuk ka
137 24.04.2017 Kërkesë për automjete  Prefektura Shkodër 27.04.2017 Përfunduar Nuk ka
138 27.04.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura Dibër 28.04.2017 Përfunduar Nuk ka
139 02.05.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Librazhd 03.05.2017 Përfunduar Nuk ka
140 03.05.2017 Këkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Elbasan 03.05.2017 Përfunduar Nuk ka
141 08.05.2017 Këkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Elbasan 08.05.2017 Përfunduar Nuk ka
142 15.05.2017 Kërkesë për vënie në dispozicion dokumenti 17.05.2017 Përfunduar Nuk ka
143 15.05.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 17.05.2017 Përfunduar Nuk ka
144 15.05.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e Qarkut Elbasan 17.05.2017 Përfunduar Nuk ka
145 15.05.2017 Kërkesë pëe ndihmë Bashkia Shkodër 17.05.2017 Përfunduar Nuk ka
146 22.05.2017 Kërkesë pëe ndihmë Bashkia Tiranë 24.05.2017 Përfunduar Nuk ka
147 24.05.2017 Kërkesë për dorëzim automjeti Drejtoria Rajonale Kulturës Vlorë 30.05.2017 Përfunduar Nuk ka
148 07.06.2017 Kërkesë për vërtetim page S.Ylli 14.06.2017 Përfunduar Nuk ka
149 07.06.2017 Kërkesë për vërtetim page V. Pulla 27.06.2017 Përfunduar Nuk ka
150 23.06.2017 Kërkesë për automjet  Drejtoria e Shërbimit Spitalor Pukë      
151 27.06.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 29.06.2017 Përfunduar Nuk ka
152 07.07.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e Qarkut Elbasan 11.07.2017 Përfunduar Nuk ka
153 12.07.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Tropojë 14.07.2017 Përfunduar Nuk ka
154 14.07.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 14.07.2017 Përfunduar Nuk ka
155 14.07.2017 Kërkesë pë Mbështetje Drejtoria e Shërbimeve të Peshkimit dhe Akuakulturës 17.07.2017 Përfunduar Nuk ka
156 19.07.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e Qarkut Elbasan 21.07.2017 Përfunduar Nuk ka
157 28.07.2017 Kërkesë për ndihmë emergjente Prefektura e Qarkut Shkodër 28.07.2017 Përfunduar Nuk ka
158 01.08.2017 Kërkesë për vërtetim punësimi 02.08.2017 Përfunduar Nuk ka
159 02.08.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Elbasan, Berat, Pukë 03.08.2017 Përfunduar Nuk ka
160 07.08.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e  Qarkut Elbasan 08.08.2017 Përfunduar Nuk ka
161 07.08.2017 Kërkesë për automjete Bashkia Shkodër 29.08.2017 Përfunduar Nuk ka
162 21.08.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e  Qarkut Elbasan 22.08.2017 Përfunduar Nuk ka
163 22.08.2017 Kërkesë për mbështetje UK Gjirokastër 29.08.2017 Përfunduar Nuk ka
164 05.09.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Elbasan 06.09.2017 Përfunduar Nuk ka
165 07.09.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e  Qarkut Elbasan 11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
166 11.09.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 12.09.2017 Përfunduar Nuk ka
167 11.09.2017 Kërkesë për ndihmë Bashkia Kukës 19.09.2017 Përfunduar Nuk ka
168 12.09.2017 Kërkesë pë dokumentacion 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
169 12.09.2017 Kërkesë për vjetërsi në punë 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
170 13.09.2017 Kërkesë për plotësim libreze 18.09.2017 Përfunduar Nuk ka
171 14.09.2017 Kërkesë për dokumentacion 21.09.2017 Përfunduar Nuk ka
172 22.09.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 26.09.2017 Përfunduar Nuk ka
173 02.10.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 05.10.2017 Përfunduar Nuk ka
174 03.10.2017 Kërkesë për dokumentacion 25.10.2017 Përfunduar Nuk ka
175 09.10.2017 Kërkesë për ndihmë QRZH Korçë 12.10.2017 Përfunduar Nuk ka
176 16.10.2017 Kërkesë pë dokumentacion 16.10.2017 Përfunduar Nuk ka
177 18.10.2017 Kërkesë për ndihmë 24.10.2017 Përfunduar Nuk ka
178 20.10.2017 Kërkesë për ndihmë 24.10.2017 Përfunduar Nuk ka
179 23.10.2017 Kërkesë pë dokumentacion 23.10.2017 Përfunduar Nuk ka
180 30.10.2017 Kërkesë për ndihmë 31.10.2017 Përfunduar Nuk ka
181 02.11.2017 Kërkesë për dokument 06.11.2017 Përfunduar Nuk ka
182 02.11.2017 Kërkesë për ndihmë 06.11.2017 Përfunduar Nuk ka
183 02.11.2017 Kërkesë për informacion 06.11.2017 Përfunduar Nuk ka
184 03.11.2017 Kërkesë për ndihmë 07.11.2017 Përfunduar Nuk ka
185 03.11.2017 Kërkesë për informacion 06.11.2017 Përfunduar Nuk ka
186 15.11.2017 Kërkese për informacion 17.11.2017 Përfunduar Nuk ka
187 16.11.2017 Kërkesë për mallra nga Prefektura e Qarkut Dibër 16.11.2017 Përfunduar Nuk ka
188 17.11.2017 Kërkesë për mallra nga Prefektura e Qarkut Elbasan 20.11.2017 Përfunduar Nuk ka
189 17.11.2017 Kërkesë për mallra nga Prefektura e Qarkut Dibër 20.11.2017 Përfunduar Nuk ka
190 24.11.2017 Kërkesë për informacion 30.11.2017 Përfunduar Nuk ka
191 01.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Vlorë 01.12.2017 Përfunduar Nuk ka
192 04.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 05.12.2017 Përfunduar Nuk ka
193 04.12.2017 Kërkesë për mbështetje Prefektura e Qarkut Elbasan 05.12.2017 Përfunduar Nuk ka
194 05.12.2017 Kërkesë për bazë materiale Prefektura e Qarkut Fier 05.12.2017 Përfunduar Nuk ka
195 06.12.2017 Kërkesë për ndihmë urgjente Prefektura e Qarkut Gjirokastër 06.12.2017 Përfunduar Nuk ka
196 13.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 21.12.2017 Përfunduar Nuk ka
197 14.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Kukës 18.12.2017 Përfunduar Nuk ka
198 15.12.2017 Kërkesë për ndihmë emergjente Prefektura e Qarkut Gjirokastër 19.12.2017 Përfunduar Nuk ka
199 18.12.2017 Kërkesë për informacion Gazeta Telegraf 20.12.2017 Përfunduar Nuk ka
200 22.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 26.12.2017 Përfunduar Nuk ka
201 28.12.2017 Kërkesë për ndihmë Prefektura e Qarkut Dibër 29.12.2017 Përfunduar Nuk ka
202 29.12.2017 Kërkesë për mdihmë Prefektura e Qarkut Elbasan 29.12.2017 Përfunduar Nuk ka
           
           
           
           
DRRMSH Durrës
Data e rregjistrimit të kërkesave Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 19.05.2015 Kërkesë për paraqitje dokumentacioni Gjykata e Rrethit Gjyqësor Berat 26.05.2015 Përfunduar Nuk ka
2 10.06.2015 Vërtetim page për punonjësit 11.06.2015 Përfunduar Nuk ka
3 25.06.2015 Vërtetim page për pension pleqërie 28.06.2015 Përfunduar Nuk ka
4 17.08.2015 Për blerje dokumentash për ankand 8A/2015 nga “Armand” shpk 17.08.2015 Përfunduar 500 lekë
5 18.08.2015 Për blerje dokumentash për ankand 5A/2015 nga “Ballazhi” shpk 18.08.2015 Përfunduar 1000 lekë
6 21.08.2015 Për blerje dokumentash për ankand 5A/2015 nga “Golden Cassa” shpk 21.08.2015 Përfunduar 1000 lekë
7 24.08.2016 Për blerje dokumentash për ankand 5A/2015 nga Ariol Koliçi 24.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
8 21.09.2015 Tërheqje dokumentash për Ankandin Nr.Ref 9A/2015 nga subjekti OSF&3 shpk 21.09.2015 Përfunduar 500 lekë
9 24.08.2016 Për blerje dokumentash për ankand 5A/2015 nga A. Koliçi 24.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
10 26.10.2015 Tërheqje dokumentash për ankandin nr. 10A/2015 26.10.2016 Përfunduar 500 lekë
11 26.09.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 26.09.2016 Përfunduar 500 lekë
12 26.09.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 26.09.2016 Përfunduar 500 lekë
13 26.09.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 26.09.2016 Përfunduar 500 lekë
14 17.11.2016 Tërheqje dokumentash për akandin nga OSF&3 17.11.2016 Përfunduar 500 lekë
15 18.11.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin nga D.Karaj 18.11.2016 Përfunduar 500 lekë
16 18.11.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin   Peter Pan 18.11.2016 Përfunduar 500 lekë
17 18.11.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin  nga A.Prenga 18.11.2016 Përfunduar 500 lekë
18 18.11.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin nga R. Çela 18.11.2016 Përfunduar 500 lekë
19 23.12.2016 Tërheqje dokumentash për ankand 23.12.2016 Përfunduar 500 lekë
20 23.12.2016 Tërheqje dokumentash për ankand 23.12.2016 Përfunduar 500 lekë
21 24.02.2017 Tërheqje dokumentash për ankand  nga Buna Shpk 24.02.2017 Përfunduar 500 lekë
22 24.02.2017 Tërheqje dokumentash për ankand   R.Çela 24.02.2017 Përfunduar 500 lekë
23 24.02.2017 Tërheqje dokumentash për ankand    A. Prenga 24.02.2017 Përfunduar 500 lekë
24 09.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand   Auto Servis Genti 09.03.2017 Përfunduar 500 lekë
25 20.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand    A. Prenga 20.03.2017 Përfunduar 500 lekë
26 21.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand    Xh&AL Tiranë 21.03.2017 Përfunduar 1200 lekë
27 23.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand   Rafaelo 2002 Sh.a 23.03.2017 Përfunduar 1200 lekë
29 23.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand    Shijaku shpk 23.03.2017 Përfunduar 1200 lekë
29 31.03.2017 Tërheqje dokumentash për ankand    nga D.Karaj 31.03.2017 Përfunduar 500 lekë
30 03.04.2017 Tërheqje dokumenta për ankand nga A.Shaholli 03.04.2017 Përfunduar 500 lekë
31 03.04.2017 Tërheqje dokumenta për ankand nga R.Çela 03.04.2017 Përfunduar 500 lekë
32 05.05.2017 Tërheqje dokumenta për ankand nga D. Karaj 05.05.2017 Përfunduar 500 lekë
33 05.05.2017 Tërheqje dokumenta për ankand nga A. Prenga 05.05.2017 Përfunduar 500 lekë
34 08.05.2017 Tërheqje dokumenta për ankand nga Buna shpk 08.05.2017 Përfunduar 500 lekë
35 16.06.2017 Tërheqje dokumentash për ankand  D. Karaj 16.06.2017 Përfunduar 500 lekë
36 16.06.2017 Tërheqje dokumentash për ankand  OSF & 3 16.06.2017 Përfunduar 500 lekë
37 02.10.2016 Tërheqje dokumentash për ankand  Sun Herb 02.10.2016 Përfunduar 500 lekë
38 07.11.2017 Tërheqje dokumentash për ankand 07.11.2017 Përfunduar 500 lekë
39 08.11.2017 Tërheqje dokumentash për ankand 08.11.2017 Përfunduar 500 lekë
40 21.11.2017 Tërheqje dokumentash për ankand 21.11.2017 Përfunduar 500 lekë
41 21.11.2017 Tërheqje dokumentash për ankand 21.11.2017 Përfunduar 500 lekë
42 24.11.2017 Tërheqje dokumentash për ankand 24.11.2017 Përfunduar 500 lekë
           
           
           
           
DRRMSH Korçë
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 12.05.2015 Nxjerrja e vjetërsisë në punë Znj. K. Petro 15.05.2015 Përfunduar Nuk ka
2 08.05.2015 Nxjerrja e vjetërsisë në punë Znj. F . Tomori 20.05.2015 Përfunduar Nuk ka
3 28.05.2015 Blerje e dokumentave të ankandit 2/A 2015 28.05.2015 Përfunduar 1000 lekë
4 20.07.2015 Tërheqje dokumentash per ankandin e zhvilluar date 20.07.2015 20.07.2015 Përfunduar 1000 lekë
5 13.09.2015 Përllogaritja e vjetërsisë në punë 15.09.2015 Përfunduar Nuk ka
6 23.11.2015 Blerje e dokumentave të ankandit 23.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
7 11.12.2015 Terheqje dokumenta ankandi 11.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
8 18.12.2015 Terheqje dokumenta ankandi 18.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
9 18.12.2015 Terheqje dokumenta ankandi 18.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
10 21.03.2016 Terheqje dokumenta ankandi 21.03.2016 Përfunduar 1000 lekë
11 06.04.2016 Terheqje dokumenta ankandi 06.04.2016 Përfunduar 1000 lekë
12 06.04.2016 Terheqje dokumenta ankandi 06.04.2016 Përfunduar 1000 lekë
13 06.04.2016 Terheqje dokumenta ankandi 06.04.2016 Përfunduar 1000 lekë
14 06.04.2016 Terheqje dokumenta ankandi 06.04.2016 Përfunduar 1000 lekë
15 12.05.2016 Vërtetim për vjetërsinë në punë 16.05.2016 Përfunduar Nuk ka
16 29.06.2016 Kërkesë për marrje me qira 200 m2 29.06.2016 Në proces Nuk ka
17 29.06.2016 Kërkesë për marrje me qira 200 m3 29.06.2016 Në proces Nuk ka
18 29.06.2016 Kërkesë për marrje me qira 200 m4 29.06.2016 Në proces Nuk ka
19 15.08.2016 Terheqje dokumenta ankandi 15.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
20 15.08.2016 Terheqje dokumenta ankandi 15.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
21 26.09.2016 Terheqje dokumenta ankandi 26.09.2016 Përfunduar 1000 lekë
22 26.09.2016 Terheqje dokumenta ankandi 26.09.2016 Përfunduar 1000 lekë
23 10.01.2017 Gjetja e vjetersise ne pune 13.01.2017 Përfunduar Nuk ka
24 02.02.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 02.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
25 10.02.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 10.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
26 13.02.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 13.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
27 03.03.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 03.03.2017 Përfunduar 1000 lekë
28 06.03.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 06.03.2017 Përfunduar 1000 lekë
29 15.03.2017 Vërtetim për vjetërsinë në punë 16.03.2017 Përfunduar Nuk ka
30 14.04.2017 Vërtetim për vjetërsinë në punë 18.04.2017 Përfunduar Nuk ka
31 28.04.2017 Vërtetim për vjetërsinë në punë 28.04.2017 Përfunduar Nuk ka
32 26.07.2017 Kërkesë për rinovim kontrate qeraje   Në proces Nuk ka
33 26.07.2017 Kërkesë për rinovim kontrate qeraje   Në proces Nuk ka
34 26.07.2017 Kërkesë për rinovim kontrate qeraje   Në proces Nuk ka
35 09.08.2017 Vërtetim për vjetërsinë në punë 11.09.2017 Përfunduar Nuk ka
36 26.09.2017 Tërheqje dokumenta ankandi 26.09.2017 Përfunduar 1000 lekë
37 11.12.2017 Gjetja e vjetersise ne pune 13.12.2017 Përfunduar Nuk ka
           
     
           
           
           
DRRMSH Pukë
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 04.08.2015 Për pjesëmarrje në ankand 04.08.2015 Përfunduar Nuk ka
2 11.05.2015 Për blerje dokumentash për ankand 11.05.2015 Përfunduar 1000 lekë
3 12.05.2015 Për pjesëmarrje në ankand 12.05.2015 Përfunduar 1000 lekë
4 12.05.2015 Për tërheqje fature për arkëtim 12.05.2015 Përfunduar Nuk ka
5 22.05.2015 Për tërheqje fature për arkëtim 22.05.2015 Përfunduar Nuk ka
6 15.06.2015 Për blërje dokumentash për ankand 16.06.2015 Përfunduar 1000 lekë
7 24.06.2015 Për pjesëmarrje në ankand 24.06.2015 Përfunduar Nuk ka
8 13.07.2015 Për blerje dokumentash për ankand 13.07.2015 Përfunduar 1000 lekë
9 21.08.2015 Për blerje dokumentash për ankand 21.08.2015 Përfunduar 1000 lekë
10 21.08.2015 Për blerje dokumentash për ankand 21.08.2015 Përfunduar 1000 lekë
11 26.08.2015 Për pjesëmarrje në ankandin 13A/2015 26.08.2015 Përfunduar Nuk ka
12 26.08.2015 Për pjesëmarrje në ankandin 13A/2016 26.08.2015 Përfunduar Nuk ka
13 31.08.2015 Për tërheqje malli në ankandin 13A/2017 31.08.2015 Përfunduar sipas faturës
14 21.09.2015 Për blerje dokumentash për ankand 21.09.2015 Përfunduar 1000 lekë
15 22.09.2015 Për pjesëmarrjen në Ankandin Nr. Ref 14A/2015 22.09.2015 Përfunduar sipas faturës
16 02.11.2015 Për blerjen e dokumentave të ankandit 16A/2015 02.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
17 03.11.2015 Për pjesëmarrje në ankandin 16A/2015 03.11.2015 Përfunduar sipas faturës
18 18.11.2015 Për blerjen e dokumentave të ankandit 18A/2015 18.11.2015 Përfunduar 3000 lekë
19 23.11.2015 Për blerjen e dokumentave të ankandit 18A/2015 23.11.2015 Përfunduar 3000 lekë
20 26.11.2015 Për blerjen e dokumentave të ankandit 18A/2015 26.11.2015 Përfunduar 3000 lekë
21 02.12.2015 Për pjesëmarrje në ankandin 18A/2015 02.12.2015 Përfunduar sipas faturës
22 14.12.2015 Për blerjen e dokumentave të ankandit 18A/2015 14.12.2015 Përfunduar 3000 lekë
23 07.03.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 3A/2016 07.03.2016 Përfunduar 1000 lekë
24 21.03.2016 Për tërheqjen e mallit të shitur në ankandin 3A/2017 21.03.2016 Përfunduar sipas faturës
25 04.04.2016 Për dorëzim malli të konfiskuar, DRT Shkodër 04.04.2016 Përfunduar Nuk ka
26 07.04.2016 Për dorëzim malli të konfiskuar, DRT Shkodër 07.04.2016 Përfunduar Nuk ka
27 15.04.2016. Për tërheqje mjeti sipas urdhrit të MPB nr. 153 port., datë 11.04.2016 15.04.2016 Përfunduar Nuk ka
28 13.05.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 5A/2016 03.05.2016 Përfunduar sipas faturës
29 20.05.2016 Për blerje dokumentacioni për ankandin 6A/2016 20.05.2016 Përfunduar 2000 lekë
30 24.05.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 6A/2016 24.05.2016 Përfunduar sipas faturës
31 13.06.2016 Për blerjen e dokumentave të ankandit 8A/2016 13.06.2016 Përfunduar 1000 lekë
32 13.06.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 6A/2016 13.06.2016 Përfunduar Nuk ka
33 13.06.2016 Tërheqje fature për sigurim oferte 23.06.2016 Përfunduar 2200 lekë
34 01.08.2016 Për blerjen e dokumentave të ankandit 12A/2016 01.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
35 04.08.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 12A/2016 04.08.2016 Përfunduar Nuk ka
36 17.08.2016 Për tërheqje malli ankandi 17.08.2016 Përfunduar Sipas mandatit të arktimit
37 11.08.2016 Për blerjen e dokumentave të ankandit 14A/2016 11.08.2016 Përfunduar 1000 lekë
38 16.08.2016 Për pjesëmarrje në ankandin 14A/2016 16.08.2016 Përfunduar Nuk ka
39 26.08.2016 Për tërheqje malli ankandi 26.08.2016 Përfunduar Sipas mandatit të arktimit
40 13.09.2016 Për blerjen e dokumentave të ankandit 16A/2016 13.09.2016 Përfunduar 1000 lekë
41 13.09.2016 Për pjesëmarrje në ankand 13A/2016 13.09.2016 Përfunduar Nuk ka
42 13.09.2016 Për blerjen e dokumentave të ankandit 17A/2016 13.09.2016 Përfunduar 1000 lekë
43 20.09.2016 Për pjesëmarrje në ankand 17A/2016 20.09.2016 Përfunduar Nuk ka
44 09.01.2017 Për blerje dokumentacioni pwr ankandin 28A/2016 09.01.2017 Përfunduar 1000 lekw
45 10,01.2017 Për pjesëmarrje në ankandin 28/A 2016 10.01.2017 Përfunduar Nuk ka
46 16.01.2017 Për blerje dokumentacioni për ankandin 30 A/2016 16.01,2017 Përfunduar 1000 lekë
47 17.01.2017 Për pjesëmarrje në ankandin 30/A 2016 17.01.2017 Përfunduar Nuk ka
48 24.01.2017 Për tërheqje malli për ankandin 28 A/2016 24.01.2017 Përfunduar Sipas mandat pagesës
49 03.02.2017 Për blerje dokumentacioni për ankandin 1A/2017 03.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
50 15.02.2017 Për blerje dokumentacioni për ankandin 1A/2017 15.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
51 15.02.2017 Për blerje dokumentacioni për ankandin 1A/2017 15.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
52 17.02.2017 Për blerje dokumentacioni për ankandin 1A/2017 17.02.2017 Përfunduar 1000 lekë
53 20.02.2017 Për pjesëmarrje në ankandin   1A/2017 20.02.2017 Përfunduar Nuk ka
54 27.02.2017 Për tërheqje malli për ankandin 1A/2017 27.02.2017 Përfunduar Sipas mandat pagesës
55 07.03.2017 Për dfaturë arkëtimi 07.03.2017 Përfunduar 26650    lekë
56 10.03.2017 Për blerje dokumentash ankandi 8/A 10.03.2017 Përfunduar 1000      lekë
57 15.03.2017 Për blerje dokumentash ankandi 8/A 15.03.2017 Përfunduar 2000      lekë
58 23.03.2017 Për tërheqje fature për arkëtim ankandi 8/A 23.03’2017 Përfunduar 1857128 lekë
59 28.03.2017 Për tërheqje fature për arkëtim ankandi 9/A 28.03.2017 Përfunduar 120000   lekë
60 05.04.2017 Për blerje fature për arkëtim 05.04.2017 Përfunduar 120000 lekë
61 18.04.2017 Për blerje dokumentash ankand 14A/2017 18.04.2017 Përfunduar 1000 lekë
62 05.06.2017 Për blerje dokumentash ankand 19 A/2017 05.06.2017 Përfunduar 1000 lekë
63 15.06.2017 Për tërheqje fature për arkëtim dhe evadim mall ankand 19A/2017 15.06.2017 Përfunduar Sipas faturës
64 16.06.2017 Për blerje dokumentash ankand 21A/2017 16.06.2017 Përfunduar 1000 lekë
65 14.07.2017 Kërkesë për tërheqje fature për arkëtim 14.07.2017 Përfunduar Sipas faturës
66 21.08.2017 Për blerje dokumentash ankand 24 A/2017 21.08.2017 Përfunduar 3000 lekë
67 23.08.2017 Për pjesmarrje në ankandin 24 A/2017 23.08.2017 Përfunduar Nuk ka
68 04.09.2017 Për tërheqje fature për arkëtim ankandi 24A/2017 04.09.2017 Përfunduar Nuk ka
69 05.09.2017 Për pjesëmarrje në ankandin Nr. Ref 28A/2017 05.09.2017 Përfunduar Nuk ka
70 06.09.2017 Kërkesë për lidhje kontrate 06.09.2017 Përfunduar Nuk ka
71 13.09.2017 Kërkesë për lidhje kontrate 13.09.2017 Përfunduar Nuk ka
72 14.09.2017 Kërkesë për dorëzim mandat pagese 14.09.2017 Përfunduar Nuk ka
73 09.10.2017 Për blerje dokumentash ankand 32A/2017 09.10.2017 Përfunduar Nuk ka
74 17.10.2017 Për blerje dokumentash ankand 32A/2017 17.10.2017 Përfunduar Nuk ka
75 25.10.2017 Për blerje dokumentash ankand 24A/2017 25.10.2017 Përfunduar Nuk ka
76 26.10.2017 Për blerje dokumentash ankand 32A/2017 26.10.2017 Përfunduar Nuk ka
77 08.11.2017 Për blerje dokumentash ankand 36A/2017 08.11.2017 Përfunduar Nuk ka
78 08.11.2017 Për tërheqje malli ankandi 35A/2017 08.11.2017 Përfunduar Nuk ka
79 14.11.2017 Për tërheqje malli ankandi 26A/2017 14.11.2017 Përfunduar Nuk ka
           
           
           
           
DRRMSH MAT
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 18.05.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 18.05.2015 Përfunduar 1000 lekë
2 29.06.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 29.06.2015 Përfunduar 1000 lekë
3 09.11.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 13B/2015 09.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
4 10.11.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 13B/2016 10.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
5 10.11.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 13B/2017 10.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
6 10.11.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 13B/2018 10.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
7 10.11.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit 13B/2019 10.11.2015 Përfunduar 1000 lekë
8 24.12.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.14B/2015 24.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
9 24.12.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.13B/2015 24.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
10 24.12.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.13B/2015 24.12.2015 Përfunduar 1000 lekë
11 15.12.2015 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.1C/2015 24.12.2015 Përfunduar 3000 lekë
12 17.03.2016 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.1A/2016 17.03.2016 Përfunduar 1000 lekë
13 21.03.2016 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.1A/2016 21.03.2016 Përfunduar 1000 lekë
14 18.04.2016 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.2B/2015 18.04.2016 Përfunduar 1000 lekë
15 21.06.2016 Kërkesë blerje dokumentave të ankandit nr.3B/2016 21.06.2016 Përfunduar 1000 lekë
16 02.05.2017 Kërkesë për blerje dokumentash standarte të Ankandit   1C/2017 02.05.2017 Përfunduar 1000 lekë
17 12.07.2017 Kërkesë për blerje dokumentash standarte të Ankandit   4A/2017 12.07.2017 Përfunduar 1000 lekë
18 31.10.2017 Kërkesë për blerje dokumentash ankandi 5A/2017 31.10.2017 Përfunduar Nuk Ka
     
     
           
           
DRRMSH Tiranë
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1 07.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 07.07.2016 Përfunduar 500 lekë
2 07.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 07.07.2016 Përfunduar 500 lekë
3 07.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 07.07.2016 Përfunduar 500 lekë
4 08.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 08.07.2016 Përfunduar 500 lekë
5 08.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 08.07.2016 Përfunduar 500 lekë
6 08.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 08.07.2016 Përfunduar 500 lekë
7 08.07.2016 Tërheqje dokumentash për ankandin 08.07.2016 Përfunduar 500 lekë
           
           
           
           
DRRMSH Vlorë
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1          
2          
           
           
           
           
DRRMSH Elbasan
Data e regjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa
1          
2