Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Shkodër

Z. Ndue Marinaj – Drejtor

Zona Industriale Pukë