Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Dibër

Z. Zeqir Losha – Drejtor

 

Rr. Hoxhë Kurti, Nr.8 Lagja Partizani Mat