Kordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori për të drejtën e informimit për Drejtorinë e Përgjithshme të Rezervave Materiale të Shtetit:

Z.Sokol ZAIMI

e-mail: sokolzaimi80@yahoo.it
Mob.: + 355 69 4137830