Ndihmat e dhëna gjatë muajve Janar – Shtator 2016

Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit gjatë muajve Janar – Shtator 2016 i është përgjigjur me ndihmw, me mallra industriale e ushqimore 702 familjeve dhe 13 Institucioneve Shtetërore. Pwrkatwsisht, me rreth 84 134 kg mallra ushqimore, 4 261 copë mallra industriale, me 350 kg detergjent larws dhe 12 thasë me rroba të përdorura, të detajuara sipsas tabelës së mëposhtme:

Urdhër nr. _____, datë ___.___.2014 Artikujt Njësia Sasia Nr. Familje/Institucioni Qarku    Gjendje në
1 Nr. 4 prot., date 06.01.2016 Pompa shtytëse copë 2 Bashkia Elbasan Elbasan DRRMSH Tiranë
2 Nr. 4/1 prot., datë 06.01.2016 Tendë strehimi e madhe copë 1 1 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshekë copë 4
Batanije copë 10
Miell kg 10
Makarona kg 8
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 3.6
Sheqer kg 10
Kripë kg 2
Hurma Arabie kg 4
3 Nr. 5 prot., datë 06.01.2016 Tendë strehimi copë 14 60 Tiranë DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 31
Batanije copë 100
4 Nr. 6 prot., datë 07.01.2016 Batanije copë 800 Bashkia Shijak Durrës DRRMSH Durrës
Makarona kg 3200
Oriz kg 4000
Vaj ushqimor litra 1440
Sheqer kg 4000
Kripë kg 800
Hurma Arabie kg 1600
5 Nr. 6/1 prot., datë 07.01.2016 Batanije copë 900 Bashkia Durrës Durrës DRRMSH Durrës
Makarona kg 3600
Oriz kg 4500
Vaj ushqimor litra 1620
Sheqer kg 4500
Kripë kg 900
Hurma Arabie kg 1800
6 Nr. 7 prot., datë 08.01.2016 Batanije copë 250 Bashkia Divjakë Fier DRRMSH Durrës
Makarona kg 2000
Oriz kg 2500
Vaj ushqimor litra 900
Sheqer kg 2500
Kripë kg 500
Hurma Arabie kg 1000
7 Nr. 8 prot., datë 15.01.2016 Miell kg 200 40 Tiranë DRRMSH Tiranë
Makarona kg 160
Oriz kg 200
Vaj ushqimor litra 72
Sheqer kg 200
Kripë kg 40
Hurma Arabie kg 80
8 Nr. 9/1 prot., datë 31.05.2016 Televizorë copë 30 100 Kukës DRRMSH Tiranë
Dyshek tek copë 30
Batanije copë 100
Miell kg 500
Makarona kg 400
Oriz kg 500
Vaj ushqimor litra 180
Sheqer kg 500
Kripë kg 100
Hurma Arabie kg 200
9 Nr. 10 prot., datë 15.01.2016 Krevat portativ me dyshek copë 120 60 Durrës DRRMSH Durrës
Jastëkë copë 240
Shtroje copë 60
Batanije copë 120
Sete kuzhine copë 60
10 Nr. 12 prot., datë 19.01.2016 Tendë strehimi copë 1 1 Tiranë DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 3
Batanije copë 6
Jastëkë copë 6
Miell kg 10
Makarona kg 8
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 3.6
Sheqer kg 10
Kripë kg 2
Hurma Arabie kg 4
11 Nr. 13 prot., datë 20.01.2016 Televizorë copë 5 Ministria e Punëve të Brendshme Tiranë DRRMSH Tiranë
12 Nr. 17 prot., datë 21.01.2016 Tenda strehimi copë 3 17 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 10
Batanije copë 30
Miell kg 85
Makarona kg 68
Oriz kg 85
Vaj ushqimor litra 30.6
Sheqer kg 85
Kripë kg 17
Hurma Arabie kg 34
13 Nr. 18 prot., datë 22.01.2016 Miell kg 200 40 Tiranë DRRMSH Tiranë
Makarona kg 160
Oriz kg 200
Vaj ushqimor litra 72
Sheqer kg 200
Kripë kg 40
Hurma Arabie kg 80
14 Nr. 20 prot., datë 22.01.2016 Tendë strehimi copë 3 Bashkia Gramsh Elbasan DRRMSH Tiranë, Durrës
Batanije copë 150
Miell kg 500
Makarona kg 400
Oriz kg 500
Vaj ushqimor litra 180
Sheqer kg 500
Kripë kg 100
Hurma Arabie kg 200
15 Nr. 21 prot., datë 22.01.2016 Krevat portativ me dyshek copë 12 12 Elbasan DRRMSH Tiranë
Batanije cope 48
Miell kg 60
Makarona kg 48
Oriz kg 60
Vaj ushqimor litra 21.6
Sheqer kg 60
Kripë kg 12
Hurma Arabie kg 24
16 Nr. 6/2 prot., datë 28.01.2016 Makarona kg 1200 Bashkia Durrës Durrës DRRMSH Durrës
Oriz kg 1500
Vaj ushqimor litra 540
Sheqer kg 1500
Kripë kg 300
Hurma Arabie kg 600
17 Nr. 25 prot., datë 29.01.2016 Miell kg 400 80 Tiranë DRRMSH Tiranë
  Makarona kg 320
Oriz kg 400
Vaj ushqimor litra 144
Sheqer kg 400
Kripë kg 80
Hurma Arabie kg 160
18 Nr. 27 prot., datë 02.02.2016 Pompa zhytëse copë 5 150 Tiranë DRRMSH Tiranë, Durrës
Batanije copë 300
Makarona kg 212
Oriz kg 265
Vaj ushqimor litra 95.4
Sheqer kg 265
Kripë kg 53
Hurma Arabie kg 106
Shtroje copë 85
Makarona kg 552
Oriz kg 690
Vaj ushqimor litra 248.4
Sheqer kg 690
Kripë kg 138
Hurma Arabie kg 276
19 Nr. 28 prot., datë 02.02.2016 Miell kg 300 58 Tiranë DRRMSH Tiranë
Makarona kg 240
Oriz kg 300
Vaj ushqimor litra 108
Sheqer kg 300
Kripë kg 60
Hurma Arabie kg 120
20 Nr. 29 prot., datë 02.02.2016 Batanije copë 120 40 Krujë DRRMSH Tiranë
Miell kg 400
Makarona kg 320
Oriz kg 400
Vaj ushqimor litra 144
Sheqer kg 400
Kripë kg 80
Hurma Arabie kg 160
21 Nr. 30 prot., datë 05.02.2016 Tendë strehimi copë 1 1 Elbasan DRRMSH Tiranë
Batanije copë 10
Dyshekë tek copë 5
Jastëkë copë 5
Këllëf jastëku copë 5
Shtroje copë 5
Miell kg 5
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
22 Nr. 32 prot., datë 10.02.2016 Sete kuzhine copë 2 2 Kukës DRRMSH Tiranë, Durrës
Shtroje copë 10
Çadra copë 2
Batanije copë 20
Miell kg 10
Oriz kg 20
Vaj ushqimor litra 10
Sheqer kg 4
Kripë kg 1.5
Thierza kg 4
Çaj kg 4
Salcë domate kg 3.4
23 Nr. 38 prot., datë 17.02.2016 Batanije copë 24 3 Tiranë DRRMSH Tiranë
Dyshekë tek copë 12
Jastëkë copë 12
Këllëf jastëku copë 12
Sapunë copë 90
Detergjent kg 15
24 Nr. 40 prot., datë 24.02.2016 Batanije copë 40 4 Dibër DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 10
Jastëkë copë 20
Sapunë ushtrie copë 120
Detergjent kg 20
Miell kg 20
Oriz kg 40
Vaj ushqimor litra 20
Sheqer kg 8
Kripë kg 3
Thierza kg 8
Çaj kg 8
Salcë domate kg 6.8
25 Nr. 47 prot., datë 21.03.2016 Batanije copë 20 2 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 6
Tendë strehimi copë 2
Frigoriferë copë 2
Televizorë copë 2
Shtroje copë 2
Sapunë ushtrie copë 40
Detergjent kg 12
Miell kg 10
Oriz kg 20
Vaj ushqimor litra 10
Sheqer kg 4
Kripë kg 1.5
Thierza kg 4
Çaj kg 4
Salcë domate kg 3.4
26 Nr. 52 prot., datë 06.04.2016 Batanije copë 20 2 Kukës DRRMSH Tiranë
Tendë strehimi copë 2
Frigoriferë copë 2
Televizorë copë 2
Shtroje copë 2
Sapunë ushtrie copë 40
Detergjent kg 12
Miell kg 10
Oriz kg 20
Vaj ushqimor litra 10
Sheqer kg 4
Kripë kg 1.5
Thierza kg 4
Çaj kg 4
Salcë domate kg 3.4
27 Nr. 53 prot., datë 12.04.2016 Batanije copë 24 4 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevatë portativ me dyshek copë 7
Tendë strehimi copë 4
Shtroje copë 4
Sapunë ushtrie copë 80
Miell kg 20
Oriz kg 40
Vaj ushqimor litra 20
Sheqer kg 8
Kripë kg 3
Thierza kg 8
Çaj kg 8
Salcë domate kg 6.8
28 Nr. 55 prot., datë 13.04.2016 Çadër copë 1 1 Berat DRRMSH Durrës
29 Nr. 65 prot., datë 29.04.2016 Batanije copë 12 1 Kukës DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 4
Tendë strehimi copë 1
Shtroje copë 1
Sapunë ushtrie copë 20
Detergjent kg 6
Thasë me roba të përdorura thasë 1
Miell kg 5
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
30 Nr. 65/1 prot., datë 10.05.2016 Batanije copë 12 1 Kukës DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 4
Tendë strehimi copë 1
Shtroje copë 1
Sapunë ushtrie copë 20
Detergjent kg 6
Thasë me roba të përdorura thasë 1
Miell kg 10
Oriz kg 20
Vaj ushqimor litra 10
Sheqer kg 4
Kripë kg 1.5
Thierza kg 4
Çaj kg 4
Salcë domate kg 3.4
31 Nr. 66/1 prot., datë 10.05.2016 Batanije copë 38 4 Kukës DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 10
Tendë strehimi copë 4
Shtroje copë 4
Sapunë ushtrie copë 80
Detergjent kg 24
Thasë me roba të përdorura thasë 4
Miell kg 40
Oriz kg 80
Vaj ushqimor litra 40
Sheqer kg 16
Kripë kg 6
Thierza kg 16
Çaj kg 16
Salcë domate kg 13.6
32 Nr. 72/1 prot., datë 23.05.2016 Miell gruri kg 19000 Bashkia Berat dhe Ura Vajgurore Berat DRRMSH Tiranë
 
33 Nr. 74 prot., datë 25.05.2016 Batanije copë 8 1 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 4
Tendë strehimi copë 1
Shtroje copë 1
Sapunë ushtrie copë 10
Detergjent kg 12
Miell kg 5
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
34 Nr. 82 prot., datë 24.06.2016 Batanije copë 72 7 Elbasan DRRMSH Tiranë
Tendë strehimi copë 7
Shtroje copë 7
Sapunë ushtrie copë 80
Detergjent kg 21
Miell kg 245
Oriz kg 140
Vaj ushqimor litra 70
Sheqer kg 28
Kripë kg 10.5
Thierza kg 28
Çaj kg 28
Salcë domate kg 23.8
35 Nr. 92 prot., datë 21.07.2016 Baraban litar çeliku copë 1 Bashkia Përmet Gjirokastër DRRMSH Elbasan
36 Nr. 93 prot., datë 26.07.2016 Batanije copë 30 3 Shkodër DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 9
Tendë strehimi copë 3
Shtroje copë 3
37 Nr. 90/1 prot., datë 28.07.2016 Makarona kg 91 Qendra Kombëtare Tranzitore e Emergjencës Tiranë DRRMSH Tiranë
Oriz kg 173
Vaj ulliri litra 37
Fasule kg 5
Sheqer kg 100
Kripë kg 18
Salcë domate kg 300
Detergjent litra 52
Mastrolindo copë 74
Ilaç enësh copë 43
38 Nr. 96 prot., datë 29.07.2016 Batanije copë 4 1 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 2
Tendë strehimi copë 1
Thasë me rroba të përdorura thasë 1
Miell kg 5
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
Salcë kuti 10
39 Nr. 97 prot., datë 29.07.2016 Batanije copë 8 1 Elbasan DRRMSH Tiranë
Krevat portativ me dyshek copë 4
Tendë strehimi copë 2
Thasë me rroba të përdorura thasë 1
Miell kg 5
Oriz kg 10
Vaj ushqimor litra 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
Salcë kuti 10
40 Nr. 100 prot., datë 08.08.2016 Miell kg 250 Bashkia Pukë Dibër DRRMSH Tiranë, Pukë
Oriz kg 136
Sheqer kg 110
Misër kg 140
Salce domate kg 1439
41 Nr. 103 prot., datë 22.08.2016 Baraban litar çeliku copë 1 Bashkia Mat Dibër DRRMSH Elbasan
42 Nr. 104 prot., datë 22.08.2016 Batanije copë 24 3 Korçë DRRMSH Tiranë, Korçë
Krevat portativ me dyshek copë 6
Thasë me rroba të përdorura Thasë 3
Sapunë copë 60
Miell kg 15
Oriz kg 30
Vaj ushqimor litra 15
Sheqer kg 6
Kripë kg 2.25
Thierza kg 6
Çaj kg 6
Salcë domate kg 5.1
43 Nr. 106 prot., datë 26.08.2016 Çadër arabe copë 1 1 Kukës DRRMSH Tiranë Mat
Batanije copë 10
Krevat portativ me dyshek copë 3
Thasë me rroba të përdorura Thasë 1
Sapunë copë 20
Miell kg 5
Makarona kg 5
Oriz litra 10
Vaj ushqimor kg 5
Sheqer kg 2
Kripë kg 0.75
Thierza kg 2
Çaj kg 2
Salcë domate kg 1.7
44 Nr. 108 prot., datë 30.08.2016 Çadër arabe copë 1 1 Dibër DRRMSH Mat

 

Author: Vili Vreoni