Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Korçë

Z. Gezim Spaho – Drejtor

Rr. e Mborjes – 101/K – Korçë