Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref. 24A/2017, datë 23.08.2017, ora 11:00.

 Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë: “Zona industriale, SMT, Pukë”, fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref. 24A/2017, datë 23.08.2017, ora 11:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 8/A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Durrës, me adresë Lagja Nr.14 Rruga “Bajram Tusha” Shkozet, fton konkurruesit kandidatët/ ofertuesit të marrin pjesë në ankandin…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Durrës Nr. Ref 8/A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:00
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 25-A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 25-A/2017, datë 03/08/2017, ora 10:30
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref….

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 23-A/2017, datë 09/08/2017, ora 10:30
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 4A/4-2017, datë 26/07/2017, ora 11:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 4A/4-2017, datë 26/07/2017, ora 11:00
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 3A/6-2017, datë 25/07/2017, ora 11:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 3A/6-2017, datë 25/07/2017, ora 11:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 7A/1-2017, datë 26/07/2017, ora 13:00.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 7A/1-2017, datë 26/07/2017, ora 13:00.
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 6A/2-2017, datë 25/07/2017, ora 13:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 6A/2-2017, datë 25/07/2017, ora 13:00
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 8A/2017, datë 04/07/2017, ora 11:00

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Elbasan, me adresë Shushicë, Tel/Fax +355 5 4253367 fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Elbasan Nr. Ref 8A/2017, datë 04/07/2017, ora 11:00
Posted in Ankande Ankande të vjetra

Ankand i Hapur, DRRMSH Mat Nr. Ref. 4A/2017, datë 18.07.2017, ora 11:00

Autoriteti shitës: Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Mat, me adresë Lagja Partizani Burrel, fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur…

Continue Reading... Ankand i Hapur, DRRMSH Mat Nr. Ref. 4A/2017, datë 18.07.2017, ora 11:00