Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 31-A/2017, datë 04/10/2017, ora 10:30

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 31-A/2017.  1. Data e zhvillimit të ankandit: 04/10/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar […]

më shumë

Ankand i Hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 27-A/2017, datë 26/09/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale të Shtetit Pukë, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 27-A/2017.  1. Data e zhvillimit të ankandit: 26/09/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të sekuestruar dhe […]

më shumë

Ankand i hapur, DRRMSH Pukë Nr. Ref 26-A/2017, datë 16/08/2017, ora 10:30.

Drejtoria Rajonale e Rezervave Materiale te Shtetit Puke, me adresë Lagjia “Industriale” fton konkurruesit kandidatët/ofertuesit të marrin pjesë në ankandin e hapur me Nr. Ref. 26-A/2017. 1. Data e zhvillimit te ankandit: 16/08/2017, ora 10:30. 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit : Ankand publik i hapur. 3. Objekti i Shitjes: Artikuj të ndryshëm të […]

më shumë